Wat is dat?

foto2

Asinotherapie is een ander woord voor ezeltherapie, de therapeutische inzet van Ezels.

In de Asinotherapie maken we gebruik van de lichaamstaal van ezels. Door die lichaamshoudingen en –uitingen te imiteren leggen we contact met de ezels, zoals ezels dat ook met elkaar doen. Zo uit een ezel zijn sympathie door de vacht van zijn ezelmaatje uitvoerig te beknabbelen. Dit imiteren wij door de ezel lekker ruw te borstelen en te krabben met onze nagels. Ook legt een ezel zijn hoofd vaak op de schouder van zijn maatje om zijn sympathie te uiten. Dit imiteren wij door de ezel te omhelzen en ons hoofd op zijn schouder te leggen. Dit ezel ervaart dit als vriendschap en biedt zijn kameraadschap aan.

De onvoorwaardelijkheid waarmee de ezel dit doet, doet veel mensen goed. Mensen die het moeilijk vinden affectie te uiten, leren dit via de ezel. Drukke kinderen worden rustiger van het trage tempo en gedrag van de ezel en verlegen mensen bloeien op door hun open en vriendelijke benadering.

foto2

Loop eens met een ezel en ervaar de ontspanning van het rustige tempo. Knuffel hem en hij geeft u een reactie terug. Verzorg hem en u hebt een vriend voor het leven. De filosofie van Ezelstal Hans en Grietje is gebaseerd op 3 aloude principes: het bieden van Rust, Reinheid en Regelmaat. Zo creëer je orde en harmonie. Dit is voor onze doelgroepen een belangrijk houvast.